Werkwijze Referenties Diensten Kosten Referenties
WERKWIJZE ADVIES DIENSTEN KOSTEN REFERENTIES & PARTNERS

JG | WERKWIJZE

| EFFECTIVE BUSINESS MODELLING © |

Vanuit een project gerichte effective business modelling© aanpak worden historie, heden en toekomst gescand.
Deze aanpak geeft een heldere probleemanalyse en creëert conceptuele oplossingsrichtingen,
waarbij naast feiten en cijfers juist de nadruk wordt gelegd op de ‘menskant’ van de onderneming.

Deskresearch en gesprekken met sleutelfiguren binnen de organisatie zijn onderdeel van de aanpak.
Jaco Geerlof | Lindenhovestraat 23 | 2471 XJ Zwammerdam | E jgeerlof@jgmanagement.nl | M +31 625 06 63 83 | www.jgmanagement.nl
        JG | Management