Werkwijze Referenties Diensten Kosten Referenties
WERKWIJZE ADVIES DIENSTEN KOSTEN REFERENTIES & PARTNERS

JG | KOSTEN

De intake waarbij een eerste kennismaking met de onderneming
en een matching plaatsvindt komt voor rekening van JG | Management.

Voor de effective business modelling© aanpak wordt een fixed fee afgesproken,
hetgeen uitmondt in een afgerond persoonlijk en schriftelijk advies met vervolgstappenplan.
Verdere begeleiding wordt op uurbasis berekend.

Jaco Geerlof | Lindenhovestraat 23 | 2471 XJ Zwammerdam | E jgeerlof@jgmanagement.nl | M +31 625 06 63 83 | www.jgmanagement.nl
        JG | Management